ohebný hřídel

ohebný hřídel, druh hřídele používaný k pohonu zařízení, jehož poloha osy otáčení je různoběžná či mimoběžná vzhledem k ose hnacího hřídele nebo se během práce mění.