oduhličování oceli

oduhličování oceli, oxidace uhlíku v povrchové vrstvě ocelového tělesa při tepelném zpracování; vede ke zhoršení mech. vlastností, zejm. snížení únavové pevnosti. Proto se důl. výrobky zpracovávají ve vakuu.