odečítací mikroskop

odečítací mikroskop, centrovaná opt. soustava tvořená objektivem a okulárem, vybavená zařízením pro zjišťování zlomku dílku na stupnici (indexem, vernierem, mikrometrem).