odečítání zlomků

odečítání zlomků, v odečítání platí, že menšenec je číslo, od kterého odečítáme a menšitel je číslo, které odečítáme. Rozdíl menzi menšencem a menšitelem je výsledek odečítání. Podobně jako u sčítání zlomků platí, že zlomky u kterých mají menšence i menšitele stejné jmenovatele (číslo pod/za zlomkovou čárou) od sebe odečteme čitale (číslo nad/před zlomkovou čarou) a jmenovatel opíšeme. Jsou-li v menšenci a menšiteli různé jmenovatele, tak je musíme zlomky nejdříve převézt na stejné jmenovatel. Příklad I.: 9/15 - 4/15 (devět patnáctin minus čtyři patnáctiny) = 5/15 (pět patnáctin) = 1/3 (jedna třetina). Příklad II.: -5/8 - (-3/8) = -5/8 + 3/8 = -(5/8-3/8) = -2/8 = -1/4. Příklad III.: 3 2/3 - 5 1/3 (tři a dvě třetiny minus pět a jedna třetina) = 11/3 - 16/3 = -5/3 = -1 2/3 (minus jedna a dvě třetiny). Příklad IV.: 3/4 - 2/3 (společný násobek obou jmenovatelů je 12) = 3.3 - 2.4/12 = 9-8/12 = 1/12. Příklad V.: 4 3/4 - 2 2/3 = 17/4 - 8/3 (společný násobek obou jmenovatelů je 12) = 17.3 - 8.4/12 = 51-32/12 = 19/12 = 1 7/12.