oddělení jámy

oddělení jámy, hor . vymezené prostory v profilu jámy. Těžní oddělení slouží pro jízdu těžního zařízení, lezní oddělení k nouzovému odchodu z dolu, zvl. oddělení pro vybavení jámy potrubními řády a kabely.