oddělená dvojhvězda

oddělená dvojhvězda, těsná dvojhvězda, u které nedochází k výměně hmoty mezi složkami.