oddělek

oddělek, druh umělého roje vytvořený odebráním 3-4 plástů se zavíčkovaným plodem i se včelami z několika úlů a jejich umístěním do úlu nového. Do nového úlu se vkládají i plásty se zásobami medu a pylu a přidává se oplozená matka.