odbuzovač

odbuzovač, el. tech. el. zařízení umožňující rychlé zrušení magn. toku rotoru el. generátorů, např. při poruše.