odbuzení

odbuzení, odbuzování - el .tech. zmenšení, zmenšování nebo zrušení el.mag. energie v el. generátoru. O. se provádí buď z provozních důvodů (zmenšením proudu dodávaného budičem do budicího vinutí generátoru), nebo při poruchách generátoru či při zkratech na svorkách a vývodech (rychlé odbuzení zpravidla samočinným odbuzovačem).