odborný styl jazyka

odborný styl jazyka, styl spisovného jaz. charakteristický pro odb. projevy teor. (věd., naučné) a praktické (hosp., tech., práv., adm.). Usiluje o přesnost a jednoznačnost; tomu je podřízena složka syntaktická (složitá větná stavba, nominální vyjadřování) i lexikální (odb. terminologie, pojmovost, vyloučení citového zabarvení).