odasfaltování

odasfaltování, chemie odstraňování asfaltických látek ze zbytkových ropných (nebo dehtových) frakcí buď selektivní extrakcí rozpouštědly (kapalný oxid siřičitý, furfural, fenol), nebo srážením uhlovodíky nebo frakcemi (propan, pentan, lehký benzín).