odčítačka

odčítačka, výpočetní technika zapojení provádějící operaci odčítání číselných (binárně vyjádřených) hodnot. Jeden stupeň (bit) odčítačky přijímá tři vstupy, představující menšenec, menšitel a přenos. Generuje dva výstupy, představující rozdíl a přenos. Fyzicky se obvykle spojuje několik stupňů (bitů) do jednoho modulu, např. čtyřbitová odčítačka se čtyřmi rozdílovými výstupy a přenosem ze čtvrtého bitu (možnost kaskádového spojení, resp. vyjádření záporného výsledku operace).