clearing house

clearing house [klír- haus, angl.], odúčtovna, organizace (zejm. banka) pro bezhotovostní vyrovnávání pohledávek a závazků kompenzací a zúčtováním salda na clearingových účtech klientů. V tržních ekonomikách provádějí tuto činnost zvl. zúčtovací banky (často součástí centrální banky) ozn. c. h. a zúčtovací sdružení při burzách.