ocelolitina

ocelolitina, ocel pro odlitky, ocelová litina - uhlíková nebo slitinová (legovaná) ocel určená k odlévání tvarových součástí odlitků do slévárenských forem. Nejběžněji se používá ocel uhlíková (obvykle 0,1-0,6% uhlíku), dále oceli nízkolegované, stř. legované i vysokolegované, zejm. korozivzdorné, žárovzdorné, popř. žáropevné. Oceli se používají ve vyžíhaném nebo zušlechtěném stavu. V odlitém stavu mají hrubě kryst. strukturu a zhoršené mech. vlastnosti, zejm. houževnatost.