ocelárna

ocelárna, část hut. závodu určená k výr. surové oceli. Hl. provozy: šrotiště, mísiče surového železa, pecní hala, odlévárna a přípravna licích pánví. O. obvykle navazuje na vysokopecní závod, z něhož odebírá surové tekuté železo. K výr. oceli jsou o. dnes vybaveny kyslíkovými konvertory obsahu až 400 t. V řadě o. se však ještě používají nístějové pece Siemensovy-Martinovy. Surová ocel se odlévá do kokil (výr. ingotů pro válcovnu), nebo se odlévá plynule do ingotů pravoúhlého průřezu. Výkon o. bývá až několik mil. tun oceli ročně.