oceánická kůra

oceánická kůra [-ny-], vrstva pokrývající zemský plášť v oblasti oceánů; od pláště ji odděluje Mohorovičicova diskontinuita; ve srovnání s kontinentální kůrou je tenká (5-10 km). Je tvořena sedimenty a vrstvou bazaltu (5 až 8 km). Vzniká v oblastech oceánských hřbetů, odkud se posunuje v horizontálním směru rychlostí několik cm ročně.