obalová křivka

obalová křivka, obálka - mat. obalová křivka soustavy křivek je křivka, která se každé křivky této soustavy dotýká a jejíž každý bod je naopak bodem dotyku s některou z křivek soustavy.