obalená elektroda

obalená elektroda, elektroda pro obloukové svařování, opatřená vrstvou struskotvorné hmoty, která stabilizuje oblouk, vytváří strusku, zabraňuje přístupu vzduchu ke svaru, umožňuje dolegovávání svaru a zvyšuje produktivitu práce. Obal se nanáší na kovové jádro máčením nebo lisováním. Podle složení je obal org., rutilový, kyselý, neutrální, bazický.