občanské právo procesní

občanské právo procesní, souhrn práv. norem upravujícich: a) občanský proces, tj. postup (činnost) soudu, popř. státního notářství a účastníků řízení, popř. i jiných osob nebo orgánů, při projednávání a rozhodování záležitostí vyplývajících z občanskopráv., rodinněpráv., pracovněpráv. a družstevněpráv. vztahů; b) práv. vztahy, které mezi těmito subjekty přitom vznikají.