o sobě a pro sebe

o sobě a pro sebe, výraz, který se poprvé objevuje u M. Mendelssohna v souvislosti s jeho pokusem o důkaz boží existence v jeho práci Morgenstunden. I. Kant postavil "věc o sobě" proti "věci pro nás," aby oddělil nepoznatelnou podstatu od světa jevů. U G. W. F. Hegela se pomocí pojmů o s. a p. s. (an und für sich) vyjadřuje přechod z potenciálnosti (o sobě) do aktuálnosti (pro sebe).