oční koule

oční koule, bulbus oculi - orgán zraku uložený pohyblivě v očnici v polštáři z tukového vaziva. Pohyby o. k. ovládají okohybné svaly. O. k. je složena: a) z povrchové vazivové vrstvy, kterou tvoří bělima a průhledná rohovka, b) ze stř. vrstvy obsahující cévnatk u , řas n até těleso a duhovku; c) z vnitřní vrstvy světločivé sítnice. Obsahem o. k. je v zadní části skli ve c, v přední části je na řasnatém tělese zavěšena čočka oční. Před čočkou uložená duhovka rozděluje přední část o. k. na přední a zadní komoru oční, které jsou vyplněné komorovou vodou.