očkování vody

očkování vody, způsob úpravy chladicí vody spočívající v rozkladu hydrogenuhličitanových iontů kys. chlorovodíkovou.