očkování obecně

očkování, 1. chem. vnesení malého množství krystalků látky do jejího přesyceného roztoku k urychlení začátku krystalizace; 2. lék. vakcinace - podávání antigenu s cílem navodit stav akutní imunizace organismu. O. má zabránit vzniku epidemií, snížit nemocnost a výskyt komplikací při určitých infekcích. V. t. vakcína; 3. zeměd. a) obohacování půdy a osiva kulturami bakterií, které poutají vzdušný dusík; b) okulace - jeden ze způsobů štěpování stromů, při kterém se přenáší na podnož pouze očko (pupen).