očkování kovů

očkování kovů, ovlivnění krystalizace roztavených kovů a slitin vnášením přísad, které působí jako krystalizační zárodky. Tím se výrazně zjemní zrno a zlepší mech. vlastnosti i stejnorodost struktury. Nejběžnější o. k. je očkování šedé litiny přísadou drceného ferosilicia (vyšší pevnost a lepší mech. vlastnosti), přísadou hořčíku při výr. tvárné litiny a očkování slitiny hliníku siluminu přísadou sodíku.