očka

očka 1. zool . stemmata , ocelli . ommatidia - zrakové orgány různého tvaru a složení, vyskytující se u hmyzu; 2. zeměd . postranní pupeny na větévce stromu, ze kterých se vyvinou letorosty. V.t. pupen: