očistec

očistec, (lat. purgatorium) - místo, kam podle křesťanské věrouky dočasně odchází po smrti duše, ne zcela očištěná od hříchů. Podle kat. dogmatiky místo, kde duše zemřelých dočasně odpykávají viny různými tresty, než dojdou konečného spasení. Učení o o. je tradičně jedním ze zákl. bodů kritiky rozvíjené v opozičních a reformních náb. hnutích. Evangelické oblasti motiv o. ve shodě s věroukou postrádají. V lidových pověstech duše z o. táhnou společně s mraky a způsobují průtrž mračen a krupobití. Ukazují se pozůstalým v podobě bludných duší, které na důkaz setkání zanechají vypálené znamení (na ruce, na listině), zjeví se příbuzným ve snu a žádají o zádušní mši k dosažení pokoje. V pohádkách se tento fenomén vyskytuje jen výjimečně.