nutriční svalová dystrofie

nutriční svalová dystrofie, veter., lék. těžké onemocnění jehňat a selat charakterizované poruchou chůze až ochrnutím postiženého zvířete v důsledku degenerativních změn v kosterní a srdeční svalovině a v bránici. Příčinou je nedostatek vitamínu E při souč. nedostatku selenu.