nutná obrana

nutná obrana, odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku na zájmy chráněné trestním zák., a to činem, který by jinak byl trestným činem namířeným proti útočníkovi. Nejde však o n. o., byla-li obrana zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.