nutační konstanta

nutační konstanta, amplituda nutačního pohybu zemské osy; zákl. astr. konstanta n = 9'', 2055 (pro standardní epochu 2 000).