nukleace

nukleace [lat.], tvorba krystalových zárodků z přesyceného roztoku.