nukleární emulze

nukleární emulze, jaderná emulze speciální fot. emulze užívaná k registraci ionizujících částic (záření). Po vyvolání se objeví sledy černých zrn (stopa, dráha částice). Využití např. v dozimetrii (filmové dozimetry).