nuda psychika

nuda, psychický stav charakterizovaný monotónním pocitem nepříjemnosti vyplývajícím z nečinnosti. Vzniká z nedostatku individuálně významných (smysluplných) podnětů, z neschopnosti být něčím zaujat (stimulován) či z provádění činnosti postrádající odpovídající motivaci. Častým zdrojem n. je násilné (z donucení vycházející) setrvávání v situaci, která je pro jedince zcela nezajímavá a nepodnětná. Typickými doprovodnými příznaky n. jsou výrazné snížení (otupení) pozornosti a nechuť pokračovat v nezajímavé aktivitě. Patol. n. je stav, ve kterém jedinec vykazuje extrémní nezájem o jakoukoliv činnost, ztrácí schopnost zaujmout se smysluplnou prací a omezuje svou pozornost vůči okolí na minimum.