nucleus

nucleus [-kl-, lat.], archeol . hlíza štěpné kamenné suroviny (např. pazourek), z níž se údery získávaly polotovary nástrojů (úštěpy, čepele) v době kamenné, zvl. v paleolitu; 2. biol. viz jádro.