nouzové zákonodárství

nouzové zákonodárství, podle ústavy NSR (článek 81) stav, který může být vyhlášen prez. na žádost vlády se souhlasem spolkové rady pro určitý návrh zákona, který byl odmítnut spolkovým sněmem, ale který vláda označila za naléhavý. V tomto protidem. duchu byla prosazena některá opatření, jež by byla jinak v rozporu s platným právním řádem (1972 zákaz výkonu povolání - Berufsverbot - tzv. radikálům, v praxi často členům KS, např. ve školstvt).