nouzové pristání

nouzové pristání, let . přistání letadla vynucené (např. poškozením, závadou) okolnostmi, za nichž nemůže letadlo z bezpečnostních důvodů pokračovat v letu.