nouzové peníze

nouzové peníze, náhradní peníze, vyráběné buď z méněhodnotného kovu, nebo náhradních surovin (porcelán, sklo, kůže), či tištěná platidla a platební poukázky. N. p. bývají vydávány v okamžicích akutního nedostatku oficiálních platebních prostředků, v mimořádných polit. situacích nebo v obdobích prudké inflace jako prostředek prostorově vymezené výměny různých druhů zboží. V č. zemích 1741-42, 1754, 1848-50, 1914, 1918-21 a 1945.