nouzové osvětlení

nouzové osvětlení, únikové osvětlení osvětlovací soustava, jež při selhání hl. umělého osvětlení umožňuje bezpečný odchod osob z místnosti.