krajní nouze

krajní nouze, podle čs. práva stav přímo hrozícího nebezpečí zájmům chráněným trestním zákonem nebo jiným hodnotám. Odvrací-li někdo toto nebezpečí, pak při splnění dalších zákonných podmínek čin jinak trestný není trestným činem. Podle čs. obč. práva neodpovídá jednající za škodu způsobenou jednáním v krajní nouzi.