notový klíč

notový klíč, znak notového písma, který svým tvarem a polohou udává tónovou výšku not v osnově. Dnes se používá klíč houslový (G klíč, je na 2. lince a udává notu g1), basový (F klíč, je na 4. lince a udává notu f), altový neboli violový (C klíč, je na 3. lince a udává notu c1) a tenorový (C klíč, je na 4. lince a udává notu c1).