notifikace

notifikace [-ty-, lat.] 1. sdělení nějaké skutečnosti; 2. v mez. vztazích oficiální sdělení skutečnosti či stanoviska dipl. cestou vládě druhého státu nebo mez. organizaci (např. n. dipl. zástupců nebo n. neutrality); 3. v občanskopráv. vztazích např. oznámení vad koupené věci; 4. zpráva o protestování směnky pro neplacení.