notace

notace [lat.], hud. a) soustava a způsob notového písma; b) nauka o hist. formách notového písma a o jeho přepisu na dnešní tvar.