nota obecně

nota [lat.], graf. značka pro tón; soubor n. je notové písmo. Nejpoužívanější noty a jim odpovídající pomlky v dnešním notovém písmu: a) celá, b) půlová, c) čtvrťová, d) osminová, e) šestnáctinová.