non-disjunkce

non-disjunkce [-dy-, lat.], genet . nerozdělení párových chromozómů z bivalentů při meiotickém dělení buněčného jádra (meiotická n.-d.) nebo dceřiných chromozómů (chromatid) při mitotickém dělení buněčného jádra (mitotická n.-d.). Tento jev je příčinou vzniku aneuploidních počtů chromozómů.