non liquet

non liquet [nón likvet, lat.], není jasno, věc není jasná; starořím. právní formule, jejíž zkratkou NL na hlasovací tabulce dávali porotci najevo, že pro nejasnost věci nemohou rozhodnout, zdržují se hlasování.