noema - noesis

noema - noesis [-zis, řec. myšlenka myšlení], termíny platónské a aristotelské filoz., týkající se teorie poznání; ve specifickém významu je využil E. Husserl a fenomenologické školy. Zde je n. - n. spjato s pojmem intencionality; noema ozn. smysl myšlenky, noesis pak smysl aktu myšlení v tzv. čisté zkušenosti.