noční práce

noční práce, podle čs. zákoníku práce konaná od 22. h večerní do 6. h ranní, za niž náleží mzdové zvýhodnění. V nočních směnách nesmějí pracovat mladiství do 16 let vůbec, ostatní jen výjimečně; abs. zákaz n. p. platí pro těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než l rok, ostatní ženy mohou n. p. konat jen při splnění zák. stanovených podmínek.