nirvána buddhismus

nirvána [ny-, sanskrt], vyvanutí - podle buddhismu stav nejvyšší blaženosti, pojímaný jako vysvobození z koloběhu životů.