naváb

naváb [hindsky< arab. nuvváb, náměstek] 1. v 17.st. titul mughalských místodržících v provinciích, z nichž mnozí se během 18.st. stali fakticky nezávislými knížaty (Avadh, Bengálsko); 2. v Brit. Indii titul muslimských feudálů; 3. zkomoleně nabob, nadutý boháč.