nacionále

nacionále [lat.], nacionálie - osobní údaje; listina s osobními údaji.