nabíledni

nabíledni arch. samozřejmé, zjevné, jasné.